Excelleren in je nieuwe rol

De acties die je tijdens je eerste 3 maanden in een nieuwe rol onderneemt, zijn van grote invloed op je succes of mislukking. Bouw je vanaf het begin aan een positief imago, dan zal dat maatgevend zijn voor je het welslagen van je rol. Maak je in het begin een paar misstappen dan zal je rol een zware dobber worden. De grootste uitdaging is om gefocust te blijven op de juiste dingen. Het is verleidelijk om te veel op je te nemen of je kostbare tijd te verspillen.

Het helpt om een aantal vragen te hebben om je op koers te houden. Onderstaand de vijf belangrijkste vragen:

  1. Hoe kan ik waarde creëren?

Dit is de belangrijkste vraag. Waarom, en door wie, werd je in deze rol geplaatst? Wat verwachten belangrijke stakeholders van je dat je bereikt? In welk tijdsbestek? Hoe wordt je voortgang beoordeeld? Bedenk het echte antwoord misschien niet is wat je werd verteld bij je aanstelling; het kan ook evolueren naarmate de voortgang vordert en je meer leert. Onthoud ook dat je meerdere belanghebbenden hebt om tevreden te stellen, niet alleen je opdrachtgevers, en dat zij allemaal verschillende opvattingen hebben over wat ‘succes’ is. Het is essentieel om de volledige reeks verwachtingen te begrijpen, zodat je ze kunt verzoenen en ze tevreden kunt stellen. in de hoogst mogelijke mate.

  1. Hoe moet ik me gedragen?

Streef ernaar om de belangrijkste gedragsnormen voor je nieuwe rol te begrijpen en je eraan te houden. Beschouw cultuur als het immuunsysteem van de organisatie. Het bestaat in grote mate om te voorkomen dat “verkeerd denken” en “verkeerd gedrag” het sociale organisme infecteren. Bij het schenden hiervan wordt je gezien als “hier niet thuishoren”. Als je probeert de belangrijkste formele en informele normen te begrijpen bedenk dan dat deze in de hele organisatie (afdeling, team en individueel niveau) verschillen.

  1. Wiens ondersteuning is cruciaal?

Jouw succes zal waarschijnlijk afhangen van mensen over wie je geen directe autoriteit hebt; dus je moet allianties bouwen. Het startpunt hiervoor is om het politieke landschap van uw nieuwe organisatie te begrijpen en te leren navigeren. Wie heeft macht en invloed? Wiens ondersteuning is cruciaal en waarom? Bouw relaties op. Wees van toegevoegde waarde. Wederkerigheid is de stevigste basis.

  1. Welke veranderingen breng ik teweeg?

Alleen al door je zijn breng je veranderingen teweeg. Bij het excelleren in je nieuwe job zijn altijd andere mensen betrokken en ook inhoudelijk zal het een en ander veranderen. Verander nooit ‘in the blind’ maar maak altijd eerst een Veranderontwerp. Zo maak je een verantwoorde start en doet iedereen mee. Change-Experts is specialist in het maken van Veranderontwerp. Maak gerust een vrijblijvende afspraak met mij. Norbert@Change-Experts.nl of bel 06 452 492 85.

  1. Welke competenties moet ik ontwikkelen om uit te blinken in deze rol?

“Wat heb je hier, zal je daar niet krijgen.” De competenties die je tot nu toe in je carrière brachten, zijn misschien niet die je nodig hebt om succesvol te zijn in je nieuwe rol, en het is maar al te gemakkelijk om in de valstrik van je comfortzone te vallen. Anders gezegd, om volledig effectief te worden in je nieuwe rol, zul je aan persoonlijke ontwikkeling moeten doen. Dit betekent niet dat je niet meteen goed van start kunt gaan, maar hoe eerder je begrijpt welke nieuwe competenties je moet ontwikkelen om uit te blinken in de rol, hoe beter. Het niet begrijpen van dit essentiële punt vermindert het potentieel voor toekomstige carrièrevordering. Stel jezelf deze vijf vragen terwijl je een nieuwe rol begint en blijf ze regelmatig stellen.

Succes!