Veranderkracht

Veranderkracht is nodig

Elke situatie gaat op een gegeven moment veranderen. Personen, teams en organisaties zijn in verandering. De wereld staat niet stil. Veranderkracht is het vermogen om soepel met veranderingen om te gaan. En meer veranderkracht is een belangrijk onderdeel om zelf veranderingen te initiëren en te laten slagen.

Waar bestaat veranderkracht uit?

Veranderkracht is samengesteld uit 20 elementen. Elementen als loslaten en de wereld om je heen begrijpen.
Elke verandering begint met loslaten. Niet kunnen loslaten kan een enorme belemmering zijn, zeker als dit niet bewust gebeurt. Loslaten is even moeilijk als het bevrijdend kan zijn.
De wereld om heen. Dat begint met de directe omgeving. Familie, vrienden, medewerkers, collega's, klanten en leveranciers. Om maar enkele te noemen. Mensen, teams en organisaties waarmee je in contact bent. Door je directe omgeving te begrijpen kun je zien welke veranderingen zich afspelen. Ook door de maatschappij, Nederland, Europees en de wereld beter te begrijpen kun je veranderingen zien aankomen. En zo zijn er nog 18 andere elementen die iets zeggen over het veranderkracht.

Veranderkracht

De wereld in verandering

Wie heeft veranderkracht?

Mensen, teams, afdelingen en organisaties hebben veranderkracht.

Kan veranderkracht veranderen?

Ja! Door te begrijpen wat veranderkracht is. Door te weten wat de veranderkracht is van jezelf, team en organisatie. Door per element precies te weten wat te doen om het een kracht te laten zijn. Door belemmeringen weg te nemen en door jezelf uit te dagen. Je kunt dus veranderkracht vergroten. Veranderkracht kan ook afnemen. Neem het element energie. Als energie minder wordt, dan kan het begin zijn van afnemende veranderkracht.

Zijn alle elementen van de veranderkracht te veranderen?

In principe wel. Het eerder genoemde element loslaten kan best een inspanning met zich mee brengen om dat eigen te maken. Bij andere elementen kun je de vraag stellen is of het de moeite waard is. Neem nou het element conceptueel denken. Conceptueel denken is nodig om een nieuwe, gewenste situatie voor te stellen. Liefst precies gevisualiseerd. Als iemand conceptueel denken niet van nature heeft is het de vraag hoeveel moeite er genomen moet worden om te veranderen. Maar iets niet kunnen is niet erg. Het helpt al als het je weet. Dat is begin van een oplossing. Dan kun daar een oplossing voor bedenken. Een van de oplossingen is om hetgeen wat je zelf, of je team of organisatie niet kan, dat samen met iemand anders of een organisatie te gaan doen.

Wat betekent veranderkracht voor jou?

Organisaties, structuren, verdienmodellen, werkwijzen, omgangsvormen, technologieën, denkwijzen, normen, wet- en regelgeving, inzichten, resultaten, ketens, teams en mensen zijn hierbij een van de vele elementen die veranderen. Bepaalde veranderingen kun je wellicht aan je voorbij laten gaan, andere veranderingen, daar moet je echt wat mee.  Wat betekent veranderkracht voor jou?

 
je bent projectmanager

Je bent bezig met compelling projecten. Je zit al behoorlijk in je veranderkracht. Genoeg energie en behoorlijk wat kennis. Zorg dat je energie niet verminderd. Door aandacht te geven aan je veranderkracht kun je op een hoog niveau presteren. Je wenst je team en de organisatie(onderdelen) waarvoor je werkt net zoveel tempo kunnen maken als jij kan. Met de juiste kwaliteit. Organiseer die broodnodige veranderkracht. Geef het aandacht en laat het groeien.

 
je bent lijnmanager

Je bent lijnmanager in een grote complexe organisatie en er komen constant van alle kanten veranderingen op je af. Er is altijd wat gaande. Soms is er sprake van een beleidsstrategie vanuit hoger management met steeds wisselende prioriteiten en moet je
slalomen tussen verschillende belangen. Zorg dat je je veranderkracht groeit, ondanks al die operationele zaken. Geef je ook aan je team en afdeling. Maak ze weerbaar.

 
Je bent directeur

Je bent directeur en met heel veel zaken tegelijk bezig. Je geeft leiding aan managers en medewerkers en je bent voor alles eindverantwoordeijk. Zorg dat je veranderkracht toe blijft nemen zodat je ook aandacht kan geven aan zaken die niet urgent maar wel belangrijk. Zorg voor meer veranderkracht voor opdrachtgevers en met iedereen waarmee je samenwerkt.

Deskundig, positief en vindingrijk

Norbert Huijzer

Ik ben Norbert en ik werk als verandermanager en sparringspartner. Ik geloof dat wanneer je de complexiteit en dynamiek van de huidige situatie begrijpt, je integraal kunt veranderen en zo kunt bereiken wat je ambieert. Veranderen is een fascinerend vak, mijn professie, waar ik elke dag met veel plezier mee bezig ben.  Ik verpak  veranderkennis in behapbare en meteen praktisch toepasbare brokken. ” 

Norbert Huijzer, Verandermanager & sparringpartner

Trainingen

 

Kennis maken met veranderkracht of Meer veranderkracht

persoonlijk
Kennis maken met veranderkracht

- Weet wat veranderkracht is
- Ken je eigen veranderkracht

groepsgewijs
Meer veranderkracht

- Ervaar je veranderkracht
- Weet wat te doen met de 20 elementen

Aan de slag met veranderkracht?

Begin vandaag nog. Schrijf je in voor de training.