Fair process, het minst oneerlijke

Grondgedachte: Fair Process De grondgedachte van Fair Process (FP) is “Life is unfair, but the process can be fair …if only we commit to it!”. Fair process bevat drie principes die elkaar onderling versterken:

1. Involvement Betrokkenheid wil zeggen dat mensen onderdeel worden gemaakt van besluitvorming die op hen van invloed is. De leidinggevende stimuleert de leden van zijn team om inbreng te leveren en over ideeën en aannames binnen het team te discussiëren.

2. Explanation Openheid en eerlijke uitleg zijn het tweede principe en houdt in dat alle betrokken partijen over de redenen van beslissingen worden geïnformeerd.

3. Clear expectation Duidelijke verwachtingen principe nummer drie, betekent dat na een genomen besluit exact wordt aangegeven wat de nieuwe spelregels zijn. Als in besluitvormingsprocessen de principes van Fair Process worden toegepast, is dat voor mensen een stimulans om meer ideeën in te brengen en bijdragen te leveren dan waartoe ze zich op grond van hun functie verplicht voelen.

Het belang van Fair Process vloeit voort uit de fundamentele menselijke behoefte zich gewaardeerd te voelen. De benadering is gebaseerd op respect voor de intellectuele en emotionele waarde van mensen. Wie als een intelligent medewerker behandeld wordt is eerder bereid kennis te delen. De interactie tussen leiders en medewerkers in het besluitvormingsproces is cruciaal. Er bestaat echter een causaal verband tussen de toepassing van Fair Process en de kwaliteit en uitvoering van strategische beslissingen in ondernemingen. Deze dimensie kan de leidinggevende  maken of breken. Met Fair Process wordt een dynamiek op gang gebracht

  • Zorgt voor zowel intellectuele als emotionele erkenning (psychologie van besluitvorming)
  • Het leidt tot een nieuw gedrag van vrijwillige samenwerking bij het delen en uitvoeren van kennis
  • Fair Process levert een grondige inkoop van het strategische besluitvormingsproces en de uitkomst daarvan: “ons” plan!
  • Bovendien genereert het ook de wens om het zelfs beter te doen dan voorgesteld
  • Fair Process zorgt voor een gezonde en gemotiveerde houding

 

Fair process toepassen? Neem contact op: 06 452 492 85