Elk realistisch jaarplan heeft een hoofdstuk ‘Veranderen’

In de maanden oktober en november maken de meeste organisaties hun jaarplan. Op basis van het vorige jaarplan, evaluaties en nieuwe inzichten wordt jaarplan opgesteld. De meeste jaarplannen bevatten hoofdstukken over visie, strategie, doelen, financiën, meetbare resultaten, personeel, projecten en activiteiten.

Naast veranderingen waar je je op voor kunt bereiden zoals nieuwe wet – en regelgeving komen er ook in hoog tempo impactvolle veranderingen op organisaties af. Digitalisering, Arficial Intelligence, robots, klanten die steeds meer gemak willen, behoeftes medewerkers en vernieuwde werkwijzen. Ontwikkelingen waar je als organisatie iets mee moet. Maar hoe? Want het werk gaat gewoon door.

Er is een constant spanningsveld tussen moeten en kunnen. Heeft je organisatie voldoende veranderkracht om met de ontwikkelingen mee te gaan? Verkeerde inschattingen verminderen de o zo kostbare veranderkracht. Zelfs gezond opportunisme brengt dit risico met zich mee. Verminderde kracht leidt tot sluipende uitputting. Initiatieven verwateren, projecten stranden en mensen haken af. De kunst is om steeds het hele speelveld te overzien, te zorgen dat je organisatie steeds voldoende veranderkracht heeft. Dat geeft energie, helpt mensen en maakt dat de zaak vooruit gaat. Dat maakt intenties realistisch. 

Een compleet jaarplan kan niet zonder een hoofdstuk veranderen. Een goed hoofdstuk over veranderen bevat:

 • interne triggers
  • welke veranderingen projecten en activiteiten met zich meebrengen. Bijvoorbeeld een studie, een nieuwe marktbenadering, een communicatieplan. Dat kan ook tot veranderingen leiden waar een organisatie geen rekening mee heeft gehouden
 • externe triggers
  • een inschatting welke veranderingen op de organisatie afkomen en wanneer
 • veranderkracht
  • benodigde vermogen om te veranderen
  • ontwikkeling van de veranderkracht in de loop van 2020

In het hoofdstuk staan antwoorden op de vragen:

 • Heeft de organisatie de benodigde veranderkracht om de gestelde jaarplan doelen en de resultaten waar te maken? Versimpelde formule is hiervoor:

Veranderkracht = Voldoende (tijd + geld + energie + vertrouwen + change mindset)

 • Waar zit de veranderenergie in de organisatie en hoe gaan we iedereen meekrijgen?
 • Hoe kunnen we versnippering tegen gaan, een goed overzicht krijgen van alle lopende veranderingen en onze collectieve veranderkennis en – vaardigheden bundelen?
 • Hoe kunnen we onze veranderkracht op het gewenste niveau krijgen en houden?

Het checkpoint zou er als volgt kunnen uitzien:

Te optimistisch

Just Right

Te veel controle

We gaan opportunistisch aan de slag. We komen er samen uit. Iedereen is flexibel, toch? Veranderen kan iedereen. We focussen vooral op zelfsturing.

We kennen het veranderlandschap, we begrijpen wat veranderen met de organisatie doet. We onderkennen de spanningsvelden. We hebben een hoofdstuk Veranderen in ons jaarplan 2020 opgenomen.

We werken met in beton gegoten jaarbudgetten, we geven mensen verantwoordelijkheden maar niet de bijbehorende bevoegdheden. Scheiding tussen bedenkers en doeners.

Rekening houden met wat een organisatie aan veranderingen aankan, verhoogt het realiteitsgehalte van het jaarplan 2020 aanzienlijk. Het maakt bijsturen en leren mogelijk, motiveert en geeft het jaarplan extra waarde .

Nog geen hoofdstuk Veranderen aan je jaarplan toegevoegd? Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Neem contact op met Change-Experts, bel 06 452 492 85 of mail  naar Info@ Change-Experts.nl.