Zou ik jou feedback geven?

Zou ik jou vertellen hoe ik over jou denk? Gaat dit werken? Nou, ligt eraan wat je voor ogen hebt. Als je “out for a kill” bent dan is het een goede start. Als je de oprechte intentie hebt om iemand echt verder te helpen dan is de kans om succes klein.

Feedback wordt veel gebruikt. Bijna iedereen heeft er weet van en past het regelmatig toe. Ik vermoed dat de gever in de behoorlijk wat gevallen het meeste baat bij heeft: even het hart luchten. Wat is de uitwerking op de ontvanger? Angst, “klein voelen” of juist strijdlustig? De kans op het laatste is statistisch gezien 6%.

Kan het anders? Ja, door het hanteren van de onderstaande principes:

  1. gever en ontvanger moeten het met elkaar eens zijn over hetgeen de ontvanger wil bereiken
  2. de gever moet de nadruk leggen op beschrijving en waardering
  3. de feedback moet concreet en specifiek zijn
  4. gever en ontvanger moeten constructieve motieven hebben
  5. laat geen relevante negatieve feedback achterwege
  6. de gever moet achter zijn eigen waarnemingen, gevoelens en oordelen kunnen staan
  7. feedback moet worden gegeven op het moment waarop zowel de ontvanger als de gever daar rijp voor zijn

 

Toepassen

Het belangrijkste is dat je bij feedback de principes kent en toepast.

Wat zou je weerhouden om de feedback principes toe te passen?