Telefoon: +31 (0)6 45 24 92 85     E-mail: info@change-experts.nl

getting change done

nadenken over veranderen
en
werken aan meer impact

Wij geloven in mooie, actieve organisaties die met plezier anders worden wanneer dat nodig is

Principes van ontwerpdenken toepassen op het gebied van verandering: denken terwijl je je weg vooruit bouwt

 

Hoe laat je veranderen werken? Nadenken, doen en veranderen. Daad bij het woord voegen. Begrijpen welke krachten veranderingen belemmeren en hoe dat te doorbreken. getting change done © brengt de verandering op gang, laat alle actoren meedoen en zorgt voor een goed einde. We doen dat door veranderingen te ontwerpen en af te leveren. Dat doen we door te bouwen aan betere outcomes en steeds na te blijven denken. 

WAAROM getting change done?

 • laat veranderingen slagen
 • laat iedereen meedoen

getting change done is praktisch en concreet en leidt tot onomkeerbare veranderingen.  Getting change done is opgebouwd uit: 

 

Zet veranderen voorop

Het lijkt een open deur maar teveel change projecten gaan niet over verandering. Veranderen is niet meer van het zelfde doen. Niet veranderen leidt tot tegen de stroom opvaren., ongemerkt niet vooruit.  Vooruit gaan zit in het DNA van de mens, iets steeds beter maken. Energie op de juiste manier inzetten. Ruimte maken voor zaken die echt van belang zijn. Blijf relevant. Echt veranderen resulteert in no way back, terugvallen is geen optie meer. Onderken de verandering. Zet verandering voorop in je denken en doen. Je bent veranderingsgezind. 

WAT is veranderen voorop zetten?

 • focus op verandering in de wereld en je directe omgeving
 • onderkennen, begrijpen en die voorop in denken en doen zetten
 • focus op gewenste resultaten
 • in plaats van aandacht te schenken aan alles wat belangrijk is
 • concentreer je op de acties die je helpt het gewenste verschil te bereiken
 • geef de voorkeur aan acties die verandering brengen in plaats van verbeteringen

WAAROM verandering voorop zetten?

 • er toe blijven doen
 • ontstijg het alledaagse
 • begrijp waarom we veranderen, hoe we veranderen en wat we kunnen doen om verandering voor elkaar te krijgen.
 • positieve houding ten opzichte van verandering en er naar handelen.
 • veranderingen verkiezen boven stabiliteit en het behoud van het bestaande, eerder teveel & snel dan te weinig/ te langzaam

Aan de slag.

Reik naar de sterren

Niet reiken leidt tot verzadiging. Het geeft een geweldig gevoel om het schijnbaar onmogelijke bereikt te hebben. Voor jezelf, alle actoren om je heen en je organisatie. Maak je intenties en die van je organisatie verreikend en verrijkend. Sterren aantikken leidt altijd tot veranderingen. Creëer beste versie van jezelf en anderen. Met je voeten op de grond naar de sterren kijken. Vorm eerst een realistisch beeld van wat je voor ogen staat. Maak het tastbaar en concreet. Laat zien waar de reis toe leidt. Zo neem je anderen mee.

WAT is reiken naar de sterren?

 • durf om ver te reiken
 • iets heel graag willen
 • een nieuwe versie

WAAROM reiken naar de sterren?

 • verrijkend
 • toegevoegde waarde voor jezelf en anderen
 • verbindend

HOE te reiken naar de sterren?

 • fantaseer met je voeten op de grond
 • maak keuzes
 • commitment

Aan de slag. 

Teken een veranderkaart

We zien het dagelijkse gebeuren. Teams beginnen met vol enthousiasme. Een gezond opportunisme. Er wordt geen verschil gemaakt tussen doen en veranderen. Kleine succes vieren. En langzaam, sluipend, loopt de energie weg. Relevante resultaten worden maar niet behaalt. Ha, daar komt het volgende project al weer langs. Daar gaan we weer. Zo zonde van al die ‘dure’ tijd, geld en energie. Wat de reis gaat brengen. Wat ga je onderweg tegen kan komen. Wat verandert en wat verandert er bedoeld en onbedoeld mee? Dat is meer dan je denkt.

WAT is een veranderkaart?

 • wat te veranderen
 • wat niet te veranderen
 • is een deel van een groter geheel

WAAROM een veranderkaart?

 • voorkomt vastlopen
 • maakt veranderen realistisch

HOE een veranderkaart maken?

 • opdelen in gebieden
 • samen aan de slag
 • prototyping en testen

Aan de slag.

Ontwerp de verandering

Alles, werkelijk alles, om ons heen is ontworpen. Ontworpen met een bedoeling. Een niet-verreikend ontwerp is de basis van misstanden, teleurstellingen en nog veel meer ellende. Veranderen van gedrag, organisaties, diensten, producten, werkwijzen, systemen en/of al die andere bijkomende zaken is complex. Er is altijd samenhang. Veranderingen kun je ontwerpen. Het is hard nodig. 

Veranderingen activeren. In beweging zetten. Met elkaar, voor elkaar. Borgen wat werkt. Mensen blijven mensen, dus het zal hier en daar vast anders gaan dan gedacht. Geeft niet, dat maakt veranderen ook leuk. Stukjes herontwerpen. Bijsturen. Afbakenen en openstellen.

HOE actief te veranderen

 • handhaaf juiste condities
 • gebruik het veranderontwerp
 • kijken, voelen, leren, begrijpen en bijsturen

WAT is een veranderontwerp?

 • ontwerp en veranderen

WAAROM een veranderontwerp?

 • voorkomt weerstand
 • laat iedereen meedoen
 • goed starten, focus houden en succesvol finishen
 • om te veranderen EN sterren aantikken
 • de juiste actie die tot veranderingen EN resultaat leiden

HOE een Veranderontwerp maken?

 • gebruik de veranderkaart
 • get the beat of the system
 • actoren en persoonlijk maken
 • emphasize
 • belemmeringen wegnemen
 • geef actoren instrumenten
 • kiezen uit een pallet van interventies
 • prototyping en testen
 • verandering actief in beweging zetten en houden

  Aan de slag.

“Ik ontmoet Norbert op een moment dat er een heleboel zaken niet lopen zoals ik wil. Norbert vraagt: “Wat is op dit moment je grootste probleem?”, Hij analyseert de situatie en stelt een stappenplan voor: vandaag dit en dit en dit, morgen dat en dat en dat. Dit doe jij, dat zal ik voor je doen, we zien elkaar overmorgen weer. In hoog tempo gaan we samen aan de slag. Zoals gezegd, met verbluffend resultaat.”

Marjet Smits, Directeur ad Matres

direct aan de slag?

neem gerust contact op voor het maken van een afspraak