Getting Change Done

Activerend Veranderen

Als organisatie leef je in de dynamiek van een veranderende wereld.  Veranderen vraagt nogal wat van mensen, temeer omdat mensen ingesteld zijn op gemak en om binnen de grenzen van hun eigen comfortzone te blijven. Veranderen vraagt nogal wat van organisaties, temeer omdat geen enkele verandering op zichzelf staat, het is altijd een deel van een groter geheel. 

Activerend Veranderen dat is onze aanpak. Hoe stook je het kampvuur aan? Acties die leiden tot veranderingen, daar gaat het om. Daad bij het woord voegen, en steeds, in al haar dynamiek, begrijpen welke krachten je kunt gebruiken om veranderingen te realiseren.  Eerlijk en transparant, transparantie geeft duidelijkheid en minimaliseert onzekerheid. Eerlijk zijn is een voorwaarde om geloofwaardig te blijven. Activerend veranderen geeft energie en alle betrokkenen mogen meedoen.

Activerend Veranderen werkt met checkpoints: praktisch en concreet. De checkpoints zijn:

Putting change first

Activerend: Het lijkt een open deur maar teveel change projecten gaan niet over verandering. We onderkennen de verandering, en zetten de verandering voorop in denken en doen

All change is personal

Activerend: We werken met een etnografie van de deelnemers. We kennen de mogelijkheden. Meedoen  is vrijwillig maar niet vrijblijvend,  

Fixes that work, fixes that fail

Activerend: We weten wat (niet) gaat werken voor wie in welke omstandigheden / context, en wat de repercussies / unintended consequences zijn

Change mindset

Activerend: We kijken over de grenzen van wat we voor mogelijk houden, weten welke grens te doorbreken en werken outside in en evidence based.

Activerende vragen

Activerend: Aan de slag met het stellen en beantwoorden van vragen. We gaan het kampvuur aanmaken.

Lees meer>

Reach for the stars

Activerend: Onze intenties zijn ver-rijkend.  Met de voeten op de grond naar de sterren kijken,

Charting the Waters

Activerend: We hebben een realistisch beeld van ons voornemen en waarheen de reis ons voert, maar houden rekening met improvisaties

Keep the fire burning all night

Activerend: We doen alleen dingen die nu zichtbaar bijdragen aan wat we ooit of elders willen bereiken, en ons ‘energizen’ om door te gaan. ‘ absolute standard’. ; veilig en vertrouwd

“Ik ontmoet Norbert op een moment dat er een heleboel zaken niet lopen zoals ik wil. Norbert vraagt: “Wat is op dit moment je grootste probleem?”, Hij analyseert de situatie en stelt een stappenplan voor: vandaag dit en dit en dit, morgen dat en dat en dat. Dit doe jij, dat zal ik voor je doen, we zien elkaar overmorgen weer. In hoog tempo gaan we samen aan de slag. Zoals gezegd, met verbluffend resultaat.”

Marjet Smits, Directeur ad Matres

pas door te veranderen kun je groeien

De kern van mijn dienstverlening zijn de antwoorden op de vragen 'Wat zijn je ambities?’, ‘Wat te veranderen om je ambities te realiseren?', 'Hoe anderen persoonlijk betrekken?' en 'Hoe te veranderen?' Ik geloof in het eerst begrijpen, integraal veranderen, veranderingen persoonlijk maken, bite sized steps, het in kaart brengen van de verandering en dat veranderen altijd begint met een change mindset. Opdrachten uitgevoerd voor complexe organisaties (o.a. UWV, Shell, Aegon, P-Direct, Nuon, ENGIE, KLM-AF) en voor tal van MKB bedrijven die door te veranderen konden groeien. 

direct aan de slag?

neem gerust contact op voor het maken van een afspraak