Telefoon: +31 (0)6 45 24 92 85     E-mail: info@change-experts.nl

Om je ambitie te realiseren moet je altijd iets veranderen

Zo maak je een vliegende start en doet iedereen mee

Getting Change Done

Je hebt een ambitie. Je gaat aan de slag en ontdekt dat die ogenschijnlijk kleine beoogde verandering ongepland andere veranderingen noodzakelijk maakt. Je project loopt vertraging op of – nog erger - loopt langzaam vast. Je hebt veel kostbare tijd, geld en energie verspild. Een volgend veranderingstraject wordt door alle betrokkenen op voorhand met argwaan ontvangen.

Jouw ervaring is niet uniek. In veel organisaties gaan de verantwoordelijken ‘gewoon’ aan de slag. Zonder zich vooraf te realiseren welke invloed een verandering heeft op andere onderdelen van hun organisatie. En vanuit een gezond opportunisme denken dat ze er op termijn ‘samen’ wel uitkomen.

Andere organisaties gaan een stap verder: ze maken plannen. Maar om een verandering daadwerkelijk te laten slagen, heb je eigenlijk een Veranderplan nodig. Change Experts is specialist in het ontwerpen van Veranderplannen. Een Veranderplan van Change Experts omvat een beschrijving van de transformatie. Kort, krachtig en helder voor alle betrokkenen. Geschreven vanuit een realistisch perspectief. Waarbij we alle gebieden2 van verandering in je organisatie in samenhang in kaart brengen. Met veel aandacht voor de betrokkenen die de transformatie samen tot stand brengen.

.

 

Met een Veranderplan van Change Experts wordt expliciet wat er in je organisatie gaat veranderen, voor wie, waarom en wanneer. Maar ook wat er niet verandert. Het geeft betrokkenen focus op het uiteindelijke doel en inzicht in wat er van ze verwacht wordt; onnodige fouten worden voorkomen. Het reduceert onzekerheid en schept kaders waarbinnen betrokkenen hun bijdrage kunnen leveren.

Een Veranderplan van Change Experts maakt dat je focus behoudt, je ambitie slaagt en je je schaarse tijd, geld en energie gericht investeert. En geeft je organisatie bovendien structurele Veranderkracht3. Zodat je ook in de toekomst soepel je interne veranderingen kunt realiseren en flexibel in kunt spelen op nieuwe externe omstandigheden4.

Heb je zelf een ambitie die je wilt laten slagen of heb je de behoefte je Veranderkracht te vergroten? Investeer in een vrijblijvend gesprek met Change Experts. Bel Norbert Huijzer voor een afspraak: 06 45 24 92 85.

Een Veranderplan van Change Experts geeft antwoord op vragen

    1. Welke gebieden zijn onderdeel van verandering?
    2. Wie zijn betrokken?
    3. Hoe is de samenhang met andere veranderingen?
    4. Wanneer moeten we starten om op tijd klaar te zijn?
    5. Wat is veranderbaar en wat niet?
    6. Wat zijn de grenzen van verandering?
    7. Is er genoeg veranderkracht om te beginnen?
    8. Wat kan de organisatie aan veranderingen aan en wat is menselijkerwijs mogelijk?
    9. Wat zijn de consequenties van de veranderingen?
    10. Hoe gaan we veranderen?
    11. Hoe gaan we om met de nieuwe dynamiek in je organisatie?
    12. Hoe kunnen we steeds weten dat we op de goede weg zitten?
    13. Hoe kunnen we leren voor een volgende keer?

¹Met een Veranderplan concretiseer je je ambitie

Een Veranderplan van Change Experts beschrijft welke gebieden en elementen dynamisch op elkaar inwerken. Wie de betrokkenen zijn. Hoe je gaat veranderen. Hoe je de verandering gaat organiseren. Welke doelen je wilt bereiken. Hoe je de resultaten gaat meten. Wanneer de verandering doorgevoerd moet zijn. Of je voldoende veranderkracht hebt om überhaupt te beginnen.

Met een doordacht Veranderplan voorkom je onnodige fouten en ga je gefocust op je veranderdoel af. Zonder verspilling van tijd, geld en energie.

Veranderkracht = ∫ (tijd geld energie) x ∑ (vertrouwen kennis focus betrokken begrijpen…)

³ Geef je organisatie Veranderkracht. Dan kun je de hele wereld aan

Veranderkracht leidt tot een gezonde organisatie. Waar je - net als bij je persoonlijke gezondheid - aan moet blijven werken. Veranderkracht leert je organisatie, teams en individuelen om te gaan met onzekerheden. En geeft ieder het vertrouwen dat het goed gaat komen. Je organisatie als geheel wordt ondernemender. Wat je bedenkt, kun je realiseren. The Sky is the limit.

² Een ambitie leidt tot meer veranderingen dan je denkt

Wat je ook wilt veranderen, een verandering staat nooit op zichzelf maar maakt deel uit van een groter integraal geheel. Met onderlinge afhankelijkheden. Een simpele verandering is van invloed op meerdere elementen. Hieronder een voorbeeld van elementen die kunnen veranderen gerangschikt per gebied.