Kleuren en mensen begrijpen

 

Een van de manieren om mensen, te beginnen met jezelf, te begrijpen zijn de kleuren.
De kleuren vertegenwoordigen een set van eigenschappen en competenties. Iedereen heeft in meer of mindere mate de kleuren in zich. Wel is het zo dat men over het algemeen een voorkeurskeur heeft en dat andere kleuren zijn onderbelicht. De kleuren zijn als volgt:

 

Kleuren

De keuren vertegenwoordigen de verschillende waarden. Deze zijn als volgt:

Waarden Wereldbeeld Drives
Geborgenheid & veiligheid De wereld en het leven is onveilig en onbegrijpelijk; we moeten elkaar en de goden met onze rituelen binden - Vindt mensen in eigen kring belangrijk
- Hecht  aan regelmatig terugkerende momenten
- Heeft gevoel voor het cyclische, terugkerende en symbolen
- Is bereid op te offeren voor de groep
- Vindt het niet snel nodig om als individu te manifesteren
Energie & kracht De wereld is een jungle; ieder vecht voor zijn eigen plek, - Is daadkrachtig en soms ongeduldig
- Kan erg snel en impulsief reageren
- Wil met respect bejegend worden
- Heeft respect voor kracht
- Stekt weinig vertrouwen in machthebbers
- Is trouw aan diegene die hij tot zijn vrienden rekent
Orde & Zekerheid De wereld is een potentiele chaos die geordend dient te worden - Is loyaal aan systemen
- Hecht aan regels en discipline, maakt het werk graag af
- Wil waardering voor de inzet
- Is gesteld op zekerheden en heldere afspraken
- Let op dat afspraken consequent worden nageleefd
- Vindt rechtvaardigheid belangrijk, en vindt dat overtredingen gestraft moeten worden
Competitie & Ondernemen De wereld is een universum vol met kansen om de eigen positie te verbeteren als je je daar tenminste voor inzet - Is competitief   ingesteld
- Is gericht op het  waarnemen van kansen en het bepalen van succes
- Gaat uitdagingen aan
- Je strek gericht op doelen en middelen
- dat willen belangrijker is dan kunnen
- Wil serieus worden genomen
Idealen & groepsgevoel De wereld is een plek waar mensen wonen die in de kern allemaal gelijk zijn en allemaal op zoek naar liefde - Is sociaal ingesteld
- Heeft een goede antenne voor gevoelens van anderen en oog voor de zwakkeren
- Gaat het om onderlinge warmte, betrokkenheid
- Vindt dat gewoon meestal gek genoeg is
- Is niet belust op status en geld
- Heeft een hekel aan arrogantie
Complexiteit & synergie De wereld is een samenstel van complexe systemen met eigen dynamiek, boordevol keuzes en dilemma’s dit alles te begrijpen  is een doel en een garantie voor vrijheid - Is ingesteld op kennis, weten en begrijpen
- Wil vrijheid in doen en denken, kan pas handelen na begrepen te hebben
- Is gemotiveerd door leuke en complexe dingen
- Denkt  theoretisch en modelmatig
- Neigt er toe, zaken in een breder kader te zien
- Beoordeelt nieuwe ideeën en theorieën streng
Mondiaal & holistisch De wereld is een netwerk van onderling afhankelijk eenheden, die een holistisch organisme vormen - Beschouwt de wereld van grote afstand
- Vindt al het levende belangrijk
- Is niet bang voor onzekerheden en chaos

 

Dagelijks zinvol toe passen

De kracht van de kleuren is makkelijk eigen te maken en in dagelijkse zinvol toe te passen.  Web app Kleuren is waarmee je het kleurprofiel van anderen kan onderscheiden en daarmee de ander diepgaand kan begrijpen.

Voor het oplossen van problemen, zaken op orde, doelen bereiken en soepel met veranderingen om gaan heb je uiteindelijk alle kleuren nodig. Mijn toegevoegde waarde is dat ik je de kleuren aanreik op een manier zodat je het elke dag constructief kunt gebruiken.

Laat de kleuren voor je werken

De kleuren voor je laten werken? Wil je meer weten over de kleuren dan kun je training Kleuren volgen.