Charting the Waters

Never crossing the sea in the blind

Charts

Er zijn verschillende soorten charts/kaarten:

1. Een kaart met kustlijnen, waterdieptes of andere gebruiksinformatie voor navigators.
2. Een overzichtskaart waarop specifieke informatie, zoals wetenschappelijke gegevens, kan worden geplot.
3. Een blad met informatie in de vorm van grafieken of tabellen.

De verandering in kaart brengen, de oversteek overzien en hiermee het gevoel en inzicht te ontwikkelen wat de elementen van de verandering zijn.  Waar is bekend terrein, kun je veilig oversteken, kun je bv het gedrag voorspellen van de stakeholders, en waar zijn de onzekerheden? In welke gebieden kunnen boten 'uit het niets' verschijnen? Welke elementen zijn lastig te overzien, zijn grillig, zoals het weer (mist!), zoals snel wisselende agenda's?
Technieken als Visual Thinking en Design Thinking komen bij het maken van de kaart goed van pas. Er is niet een kaart, of de kaart. De kracht van het maken van een kaart zit het in het met elkaar, visualiseren, verzien en betekenis geven. Het gaat om het gezamelijke proces, het resultaat, de kaart, zal voor niet-betrokkenen snel vraagtekens geven.

Gebieden en elementen

Een oversteek wordt opgedeeld in gebieden: het vertrek gebied, oversteken shipping lanes (de snelwegen op zee), extra aandachts gebieden zoals het doorkruizen van windmolenparken en het aankomst gebied. Per gebied zijn specfieke elementen zoals marifoonkanalen, ondieptes, wrakken en tonnen.

Veranderen heeft betrekking op gebieden zoals Human Resources, processen & werkwijzen, sturing, controls en organisatiestructuur, besluitvorming en tal van andere systemen en al het 'zachte', het menselijke. Per gebied zijn er specfieke elementen: controls - KPI, organisatiestructuur - afdeling en teams, Human Resources - scherpe professionals, etc.

Detail Change Chart

Daar waar nodig, daar waar het samenkomt, daar waar zorgvuldigheid noodzakelijk is, zoals aanloop van een haven of een belangrijke bijeenkomst, detailleren. Voor deze Chart is er wel een format: Detail Change Chart.  De vaste basis elementen zijn Stakeholders, Huidige en gewenste situatie, wat en hoe te veranderen. Concreter kan veranderen niet worden.

Onderstaand ziet u een voorbeeld van de Detail Change Chart.

Veranderingen overzien? Kaarten gebruiken om je veranderingen te laten slagen en daarmee uw doelen bereiken?

Maak het uzelf gemakkelijk. Bel 06 452 492 85 of mail Norbert@Change-Experts.nl