Subtiele weerstand? Doe het grote als het nog klein is

Doe het grote als het nog klein is

Signalen van subtiele weerstand heb je onderkend, aan de randvoorwaarden om er iets mee te kunnen doen zijn voldaan. De weg ligt open om in te grijpen. Hoe doe je dat?

STOP

Hoewel de  weerstand subtiel is, kan het toch grensoverschreidend zijn. Wat die grens is, is persoonlijk. Jij bepaalt en bewaakt je eigen grenzen. Hoe weet je als je grens overschreden is? Je gevoel zal het je duidelijk aangeven.  Ook als de subtiele weerstand in een groep plaats zul je je grenzen moeten aangeven. Dat doe je door feitelijk en onweerlegbaar te benoemen wat er is gebeurt, je steeks je hand op in de stop houding en zegt ‘dit wil ik niet, stop ermee’. Je grenzen zijn in dit geval niet onderhandelbaar. De ander kan nu een keuze maken: ermee stoppen of niet.  Doet de ander dat niet of het gebeurt nog een keer dan wordt het een exit: je vraagt de ander de ruimte te verlaten of je gaat zelf weg. 

Stop en exit zijn heftige ingrepen. Het helpt je om dit eerst goed te oefenen. 

Mindset

Je mindset bepaalt het eindresultaat. Mindset gebaseerd op aanvallen of verdedingen zijn vormen van oorlogsstrategie├źn. Mindset gebaseerd op ontmoeten, ontdekken en oplossen zal een heel ander resultaat geven.

Het raakt je echt

De subtiele weerstand die je ondervindt raakt je gevoel, het doet je wat.  Je kunt dan de geweldloze communicatie toepassen. Feitelijk en onweerlegbaar benoemen wat er is gebeurt, welk gevoel het je geeft, hoe het wel zou moeten en de vraag ‘ben je bereid om..?’ te stellen zijn de vier stappen.  Van belang is om dit heel zorgvuldig te doen. Het helpt je om dit eerst goed te oefenen.

Het effect van de geweldloze communicatie is dat de dialoog in gang gezet wordt.

Variatie ‘licht’

Een lichtere variatie, minder gedomineerd door gevoel, is eerst feitelijk en onweerlegbaar benoemen wat er is gebeurt en daarna vragen om een toelichting met bv de vraag ‘ik kan het niet goed plaatsen’.  De dialoog is in gang gezet.

Variatie ‘grens geven’

Bij de zg blauwe mens, mensen die grote waarde hechten aan zekerheid en orde kan het aangeven van een grens helpen. Een voorbeeld ‘Mogelijk was het je nog niet duidelijk maar hier geldt de regel ‘afspraak is afspraak’.

De dialoog

In onze Nederlandse cultuur is het gebruikelijk om te polderen, in gesprek gaan met elkaar.  De basis ingredi├źnten van en effectieve dialoog zijn:

  • juiste mindset
  • luisteren, samenvatten en doorvragen.

De juiste mindsets zijn de bovengenoemde ontmoeten, ontdekken en oplossen en ‘ik laat mijn goede humeur door niemand verpesten’.  

Het oplossen hoeft niet meteen. De oorzaak van de weerstand kan diep liggen, het is zoeken naar de juiste diepte van het ingrijpen. 

Je goede humeur nooit verliezen, tja het is makkelijk gezegd. Het is echte inspanning, vergt veel oefening om in die gemoedstoestand te komen en vooral te blijven.

Luisteren, samenvatten en doorvragen, wie heeft er hier geen weet van? Doortastende vragen stellen, het op de juiste manier toepassen  voor het ontmoeten en ontdekken dat ik zie ik mijn praktijk veel te weinig gebeuren.

Ook hier weer geldt: oefenen, oefenen en oefenen. 

Oefenen is veranderen en Change-Experts zijn experts in veranderen. 

Als je meteen aan de slag wil gaan neem dan contact op, 06 452 492 85 of Norbert@Change-Experts.nl