Subtiele weerstand herkennen. Je voelt het wel maar je ziet het niet.

Soms is weerstand op de werkvloer meteen herkenbaar. ‘Dat ga ik niet doen!’, ‘Dat kan helemaal niet!’ ‘Ik ben er niet aan toegekomen’.  Als het zo duidelijk is is dat eigenlijk wel prettig, je kunt er meteen wat mee. Meestal is weerstand subtiel. Het klinkt vaak ook in de eerste instantie plausibel. ‘Sorry dat ik niet op tijd op je email heb gereageerd, ik heb een email achterstand.’ Het lijkt redelijk en toch voelt het niet goed. Wat zijn signalen van subtiele weerstand?

Beschrijvingen van situaties

Wellicht herken je je in een van de onderstaande situaties:

 • Medewerkers geven aan dat ze het druk hebben gehad en dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen om de gemaakte afspraken na te komen. Dit kan ook werkelijk het geval zijn. Duidelijk is in ieder geval dat uw afspraken geen prioriteit hebben gekregen want anders zou er iets anders zijn blijven liggen….
 • Medewerkers vragen om meer duidelijkheid. Ook hierbij kan het zo zijn dat de instructie niet duidelijk genoeg was. Wel is het de vraag waarom de vraag om extra toelichting nu pas komt….
 • Je krijgt een heel verhaal over alles wat tegenzat en wat er al is geprobeerd, vol details en extra verhaallijnen. Hierbij is het de vraag waarom niet eerder met jou is besproken dat hetgeen je voorstelde, in de praktijk niet blijkt te werken….
 • De medewerker die je te woord staat zegt dat het hem/haar niet verbaast dat het niet is gelukt. Deze reactie is wat kleinerend want de betrokkene doet alsof hij/zij het allemaal beter overziet dan u. Bijzonder in deze situatie is het feit dat de betrokkene zijn/haar wijsheid en inzicht niet eerder met je heeft gedeeld….
 • De medewerker die je te woord staat gaat in de aanval en verwijt jou allerlei dingen waardoor hij/zij er niet in is geslaagd om zich aan de afspraken te houden. Als dit werkelijk allemaal aan jou te wijten is, waarom hoort je dat dan nu pas…..
 • De medewerker die je aanspreekt wordt rood en gaat stotteren… hij/zij lijkt zich te schamen. Dit kan bij jou het gevoel oproepen om de ander gerust te stellen. Ondertussen is de betrokkene zich er dus wel degelijk van bewust dat de afspraken zijn geschonden….
 • Er valt een stilte en bij doorvragen blijkt de medewerker te zijn vergeten welke afspraken jou heeft gemaakt. Dit kan natuurlijk best het geval zijn. Het had dus kennelijk ook geen prioriteit in de ogen van uw medewerker….
 • De medewerker gaat moraliseren zoals “ze denken ook allemaal maar dat…” of “men kan toch niet verwachten dat….”. Duidelijk is dat het niet over hem/haar zelf gaat en dat hierbij dus geen verantwoordelijkheid wordt genomen voor het eigen gedrag en het eigen resultaat…..
 • De medewerker is meegaand en zegt nu direct met de afspraken aan de slag te gaan. Prima natuurlijk, maar daarvoor had het kennelijk geen prioriteit….
 • Een medewerker politiek correct gaan roepen dat “eraan gewerkt wordt en dat het allemaal goed komt”. Als er nu nog niets is gebeurd, wat maakt dan dat het straks allemaal wel op tijd klaar is of ingevoerd is en hoe komt het dat het nu nog niet geregeld is…

Herkenbaar?

Uitspraken

Weerstand komt terug in wat medewerkers doen, of juist niet hebben gedaan. Subtiele weerstand is ook herkenbaar in wat medewerkers zeggen. Hetgeen wat gezegd wordt lijkt in de eerste instantie redelijk. Bij een nadere analyse zijn het allemaal subtiele uitingen van weerstand.

 • Ik wil wel, maar wat bedoelen ze nu precies?
 • Ik wil wel, maar dit is al eens eerder geprobeerd.
 • Ik wil wel, maar dan moeten ze ons eerst de middelen verschaffen.
 • Ik wil wel, maar dit doen we al.
 • Lijkt mij héél belangrijk!! Ik ben benieuwd hoe het verder gaat.
 • Kunnen we dan niks bij het oude laten?
 • Past dat bij de afspraken?
 • Wat levert het op?
 • Ik heb het al zo druk!
 • We zijn net goed bezig en nu moet ik weer veranderen!
 • Je denkt toch niet dat ik dat ga doen?
 • Interessant, is dat wel relevant?
 • Dat kan toch niet?
 • Dat gaat vast niet lukken!
 • Zo werkt het hier niet.
 • Dat is niet conform de afspraken.
 • Ik heb meer tijd nodig.
 • Ik heb geen tijd.
 • ….MAAR….

Wat te doen als je subtiele weerstand herkend?

Dat wordt het onderwerp van mijn volgende blog.

Zie deze blog

of als je meteen aan de slag wil gaan neem dan contact op, 06 452 492 85 of Norbert@Change-Experts.nl

You need to select a widget type before you’ll see anything here. 🙂