Factoren voor Succesvolle veranderingen

Om verandertrajecten in goede banen te leiden is het toepassen van verander Succesfacturen noodzakelijk. De Verander Succesfactoren bestaan uit 47 factoren, verdeeld over 3 fasen. Door op een juiste wijze invulling geven aan deze factoren wordt de kans de veranderingen slagen aanmerkelijk vergroot. Door het gebruik van de Verander Succesfactoren worden voor de hand liggende fouten voorkomen. Door de Verander Succesfactoren te combineren met Integral Change Map en Georganiseerd Veranderen heeft de verandermanager een stevige basis aan tools in huis voor het sturen van veranderingen.

Verander Succesfactoren

Door de  Verander Succesfactoren toe passen wordt de kans van slagen sterk vergroot. Bij het veranderen met Verander succesfactoren zijn er 3 fasen te onderkennen:

1. Startfase

De startfase heeft als doel om de noodzaak om te veranderen voor de stakeholders duidelijk te maken. Dit gebeurt door:
• laten zien dat de huidige situatie onhoudbaar is (sence of urgency)
• vorm van ‘pijn lijden’ (probleem onderkenning)
• eerst onzekerheden wegnemen door het schetsen van een toekomstige verbeterde, gewenste situatie (perspectief)

De resultaten van de startfase zijn:

• noodzaak is gelegitimeerd
• mensen zijn losgemaakt uit de huidige situatie
• nieuwe, heldere perspectieven zijn geboden
• met behoud van snelheid

2. Ontwerpfase

In de ontwerpfase van een verandertraject zal het eindresultaat eenvoudigweg een adequaat herontwerp moeten zijn van de gewenste situatie, waarvan met grote zekerheid vaststaat dat die ook verbeteringen gaat opleveren. Een adequaat herontwerp houdt in dat er rekening is gehouden met de relevante zakelijke aspecten en de menselijke aspecten. Dit is echter vaak een ingewikkelde exercitie die veel deskundigheid vraagt. En tegelijkertijd zal duidelijk moeten worden wat het gaat betekenen voor de stakeholders.
Vertaal het eindplaatje, het herontwerp, zo gedetailleerd mogelijk naar de praktijk van alledag. Een herontwerp kan nooit de ‘echte werkelijkheid’ benaderen. Het gebruik van een model of flowchart helpt bij het maken van een herontwerp. Het zijn de details die voor mensen de echte realiteit vormen. Bepaal in de ontwerpfase wat de positieve resultaten gaan worden. Maak een duidelijk ontwerp de gewenste situatie. Het belangrijkste succes wat je in deze fase, in het kader van de gedragskant, nastreeft is het in beweging krijgen van mensen, door het bieden van betere perspectieven.
De resultaten van de ontwerpfase zijn:

• een ontwerp van de gewenste situatie
• de gewenste situatie is aantoonbaar beter een aantoonbaar betere gewenste situatie
• snelheid is behouden
• kennis is geborgd

3.Implementatiefase

In deze fase wordt verdieping gegeven aan de ontwerpfase; het doorvoeren van fijnmazige aanpassingen in de praktijk. De aanpassingen in de praktijk, zeker ten aanzien van de kosten, middelen, personele klopt dit, personele? en gedragsconsequenties, zijn al heel goed te overzien. Deze fase laat mensen inzien wat de relatie is tussen verder genoemde aanpassingen in de huidige situatie en de aanpassingen die zij zelf moeten doorvoeren. Het is aan te bevelen, al dan niet aan de hand van een simulatie, onderstaande gedragingen in kaart te brengen:

• Wat moet ik precies veranderen in mijn huidige gedrag, gezien wat er binnen mijn werksituatie gaat gebeuren?
• Welke emotionele weerstand heb ik tegen die verandering?
• In hoeverre staan de ‘officiële’ aanpassingen volledig haaks op wat wij informeel gewend zijn?
• Welke informele gedragingen zijn bij ons eigenlijk dominant geworden en hoe zouden we die kunnen ombuigen?
• Welke informele gedragingen en handelingen van anderen houden de aanpassingen binnen mijn werksetting tegen en hoe valt dat op te lossen?

De beantwoording van deze vragen geeft de verandermanager al meer aanknopingspunten om te bepalen in hoeverre officiële aanpassingen effectief worden als ook aandacht wordt besteed aan de achterliggende gedetailleerde en eventueel verborgen gedragingen. Wil je de Verander Succesfactoren voor je laten werken?

De resultaten van de implementatiefase zijn:

• Mensen kunnen omgaan met de aanpassingen (nieuwe situatie) en hebben geleerd het ontwerp (nieuwe situatie) bij te stellen
• Het leervermogen en de veranderkracht is toegenomen

Vrijblijvend sparren over het toepassen van de Verander Succesfactoren? Neem dan contact op met Norbert 06 452 492 85 of Norbert@Change-Experts.nl