Vissen op de juiste diepte

diepten veranderen

Als je op de verkeerde diepte vist vang je helemaal niks. Een goede visser weet precies op welke diepte de vissen zitten. Een goede veranderaar weet hoe diep te veranderen om een probleem op te lossen of een ambitie te vervullen. Te weinig diepgang leidt tot oppervlakkige oplossingen die niet beklijven, te veel geeft energie verlies en onbegrip. 

De 5 diepten van veranderen

  1. Operationele analyse: verandering in relatie tussen verschillende rollen en functies, losstaand van de personen.

Voorbeeld: de verkoopproces van een verkoper aanpassen: de verkoper zorgt ervoor dat het dossier van een klant binnen 1 werkdag na een succesvolle verkoop is bijgewerkt.

  1. Sturen op doelen: interventie om de te leveren prestaties van individuen te beïnvloeden. Het proces hoe resultaten tot stand komen blijft buiten schot.

Voorbeeld: met de verkoper wordt afgesproken dat het klantendossier voortaan een prognose bevat met de omzet van het komende jaar.

  1. Instrumentele procesanalyse: verandering van iemands werkstijl en invloed, hierin staat de persoon staat centraal. Dit gaat wel over het proces hoe resultaten tot stand komen.

Voorbeeld: de verkoper prognosticeerde altijd op gevoel. Te vaak bleek de prognose niet te kloppen. Samen met een externe deskundige gaat de verkoper een betere onderbouwde methode voor de prognose ontwikkelen.

  1. Interpersoonlijke relaties:verandering van gevoelens, mindset en percepties van een persoon.

Voorbeeld: de verkoper heeft te vaak conflicten met de administrateur. De verkoper gaat samen met de administrateur een training volgen met als doel een betere samenwerking en een prettige omgang met elkaar.

  1. Intrapersoonlijke analyse: verandering van waarden en identiteit, de kern van een persoon. Dit is het diepste niveau.

Voorbeeld: bij zakelijke conflicten is de verkoper zeer emotioneel, zelfs af en toe woedend. De verkoper krijgt via de bedrijfsarts een expert toegewezen die samen met de verkoper gaat onderzoeken wat de diepere oorzaak is van deze heftige emoties en wat de verkoper moet gaan veranderen. Dit is een heel persoonlijk traject, heel waardevol voor de verkoper, minder van waarde voor een organisatie.

Welke diepte van veranderen is nodig om de ambitie te vervullen en wat kan de organisatie aan? Dat is afhankelijk van de oorzaak van het probleem en of er voldoende tijd, geld en energie is.  Inmiddels zien wij dat vaak veranderingen die beklijven beginnen op nivea 4 interpersoonlijke relaties en met name change of mindset.

Op de juiste niveau beginnen met veranderen? Neem dan contact op, 06 452 492 85 of Norbert@Change-Experts.nl