Individu

Je hebt een constructief overleg gehad. Samen bedacht wat te veranderen. Een echte co-creatie. En dan. Tijd om acties te realiseren. Voordat dat het op gang gekomen is, valt het alweer stil.

Je hebt met mensen gesproken. Je hebt met een persoon gesproken. Een persoonlijkheid. Deze persoon heeft een functie binnen een organisatie. Deze persoon wordt omringt door systemen. 

De gewenste veranderingen hebben impact op een of meerdere systemen.

Een systeem zie ik als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.

Een verandering in één systeem heeft impact op het hele systeem. Bijvoorbeeld als iemand meer bevoegdheden toebedeeld krijgt dan heeft dat impact op het machtssysteem. Iemand krijgt macht erbij en dat gaat ten koste van iemands macht. Iemand gaat iets verliezen. Verliezen, iets kwijt raken, daar houden we niet van.  

Het wordt al snel wicked als veranderingen meerdere systemen betreffen.  Het helpt om een veranderkaart te maken, welke systemen en andere systemen bedoeld en onbedoeld mee veranderen.