Telefoon: +31 (0)6 45 24 92 85     E-mail: info@change-experts.nl

1000 bronnen

Voor elke probleem of ambitie heeft iemand vast een keer goed over nagedacht, een oplossing gevonden en dit gedeeld door een blog, artikel, model, theorie, best practices. Ervaringen van duizenden jaren geleden zijn al vastgelegd en gedeeld. Modellen, theorieën, best practices zijn wetenschappelijk onderzocht, of voorgekomen uit onderzoek en hebben het predicaat evidance based gekregen. De bronnen zijn onuitputtelijk.
Voor mijn dienstverlening, de 4 trajecten en de trainingen, put uitvoerig uit al deze bronnen en vul dit aan met mijn eigen studie verandermanagement, mijn ervaringen en hetgeen wat in de samenwerking met mijn klanten werkt. Een doorlopend proces. Aan de hand van de situatie waarin mijn klant zich bevindt selecteer ik steeds de juiste kennis voor een gedegen onderbouwing van de in te zetten veranderingen.
Ik deel graag mijn kennis en zet dit doelgericht, op het juiste moment, in voor mijn klanten zodat ze hun ambities kunnen waarmaken. Ik doe dat in combinatie met het ontwikkelen met Competenties. Dat maakt dat de kennis op een zinnige wijze wordt gebruikt. Voor de competenties gebruik ik Web app Competenties.
Deze kennis deel ik door de Web app KennisCloud en tijdens het Veranderen en sparren.

Werken met mij maakt jou slimmer.