Hoe creëer je een organisatie waarin iedereen tot z’n recht komt?

Hoe voorkom je onbedoelde blokkades voor verandering?

Welke veranderingen zijn nodig om je organisatie van betekenis te laten blijven?

Wat is de impact van innovaties op jouw organisatie?

Hoe laat je een zelfsturende teams goed functioneren?

Om je intenties te realiseren moet je altijd iets veranderen

Zo maak je een vliegende start en doet iedereen mee

Getting change done

Je hebt een intentie. Je gaat aan de slag en ontdekt dat die ogenschijnlijk kleine beoogde verandering onbedoeld andere veranderingen noodzakelijk maakt. Je project loopt vertraging op of – nog erger – loopt langzaam vast. Je hebt dure tijd, geld en energie verspild. Een volgend veranderingstraject wordt door alle betrokkenen op voorhand met argwaan ontvangen.

Jouw ervaring is niet uniek. In veel organisaties gaan de verantwoordelijken ‘gewoon’ aan de slag. Zonder zich vooraf te realiseren welke invloed een verandering heeft op andere onderdelen van hun organisatie. En vanuit een gezond opportunisme denken dat ze er op termijn altijd ‘samen’ wel uitkomen.

Andere organisaties gaan een stap verder: ze hebben een aanpak. Maar om een verandering daadwerkelijk te laten slagen, heb je eigenlijk een veranderaanpak nodig. Change Experts is specialist in de Veranderen Activeert aanpak.

Het Veranderen Activeert van Change Experts omvat een beschrijving van de transformatie. Kort, krachtig en helder voor alle betrokkenen. Geschreven vanuit een realistisch perspectief. Waarbij we alle gebieden van verandering in je organisatie in samenhang in kaart brengen. 

Met veel aandacht voor de betrokkenen die de transformatie samen tot stand brengen. Met Veranderen Activeert van Change Experts wordt expliciet wat er in je organisatie gaat veranderen, voor wie en waarom. Maar ook wat er niet verandert. Het geeft betrokkenen focus op het uiteindelijke doel en inzicht in wat er van ze verwacht wordt, welke inspanning nodig is en onnodige fouten worden voorkomen. Het reduceert onzekerheid en schept kaders waarbinnen betrokkenen hun bijdrage kunnen leveren.

Veranderen Activeert van Change Experts maakt dat je focus behoudt, je ambitie slaagt en je je schaarse tijd, geld en energie gericht investeert. En geeft je organisatie bovendien structurele veranderkracht3. Zodat je ook in de toekomst soepel interne veranderingen realiseert en steeds flexibel inspeelt op nieuwe externe omstandigheden4.

Heb je zelf een intentie die je wilt laten slagen of heb je de behoefte je veranderkracht te vergroten? Investeer in een vrijblijvend gesprek met Change Experts. Bel Norbert Huijzer voor een afspraak: 06 452 492 85.

Wat je ook wilt veranderen, een verandering staat nooit op zichzelf maar maakt deel uit van een groter integraal geheel. Met onderlinge afhankelijkheden. Een simpele verandering is van invloed op meerdere elementen. Hieronder een voorbeeld van elementen die kunnen veranderen gerangschikt per gebied.

 • stakeholders: managers, medewerkers, OR, klanten, ...
 • besturing: strategie, organisatiestructuur:, doelen, processen, ...
 • relatie & communicatie: marketing, cultuur, verkoop, ...
 • systemen: besluit-, administratie-, financieel-, formeel-, sociaal-, ...
 • businessmodel: omzet, winst, kosten, producten, ...
 • digitalisering: software, apps, ERP, AI, big data, ...

Veranderkracht = (tijd + geld +energie) x  (vertrouwen * kennis *  focus * betrokken )

Veranderkracht leidt tot een gezonde organisatie. Waar je – net als bij je persoonlijke gezondheid – aan moet blijven werken. Veranderkracht leert je organisatie, teams en individuelen om te gaan met onzekerheden. En geeft ieder het vertrouwen dat het goed gaat komen. Je organisatie als geheel wordt ondernemender. Wat je bedenkt, kun je realiseren. The Sky is the limit.

Veranderen Activeert van Change Experts beschrijft welke gebieden en elementen dynamisch op elkaar inwerken. Wie de betrokkenen zijn. Hoe je gaat veranderen. Hoe je de verandering gaat organiseren. Welke doelen je wilt bereiken. Hoe je de resultaten gaat meten. Wanneer de verandering doorgevoerd moet zijn. Of je voldoende veranderkracht hebt om überhaupt te beginnen. 

Met een doordacht Veranderen Activeert voorkom je onnodige fouten en ga je gefocust op je veranderdoel af. Zonder verspilling van tijd, geld en energie. Lees meer>

Externe aanleidingen voor Nederlandse organisaties om intern te veranderen zijn:

 • 84% gedrag en verwachtingen klanten
 • 55% omdat de concurrent aan het veranderen is
 • 53% nieuwe spelers van buiten de sector
 • 42% voelt de hete adem van start-ups
 • 40% en ook de hete adem van de tech reuzen zoals Google en Amanzon
 • 21% wet- en regelgeving